© Mtrans site   Събиране и изкупуване на отработени масла Разполагаме с инсталация предварително третиране, механично филтриране и сепариране на масла. „М Транс 77“ ЕООД предлага оптимални решения относно изкупуването и събирането на отработени масла, съобразени с действащите закони и наредби. Разполагаме със специализиран транспорт в цялата страна за транспортиране на маслата до нашата материална база.