© Mtrans site   Почистване и ремонт на тръбопроводи и инсталации За почистването на тръбопроводи разполагаме с широка гама глави и дюзи, включително и роторни с диапазон на налягането до 1400Bar