© Mtrans site   Почистване на резервоари от киселини, основи и други основни и спомагателни химични вещества и смеси Разполагаме със специфична екипировка на фирмите DuPont и Drager, както и необходимите съоръжения и приспособления за почистване на резервоари и съдове от киселини, включително и на такива изградени от стъклопласт Почистването на резервоарите се извършва от компетентен персонал с необходимата квалификация