© Mtrans site   Почистване на резервоари от нефт и нефтопродукти на територията на петролни бази и бензиностации Фирма „Мтранс 77“ ЕООД има за цел да поддържа високи стандарти при работа във взривоопасна среда за което: - ежегодна преквалификация и обучение на персонала за работа в потенциално взривоопасни зони, за което им се издават съответните документи - за разлюковане на резервоарите се използва само сертифициран искронеобразуващ инструмент - по време на разлюковане се следи за наличието на взривоопасни концентрации с газанализатори - работното облекло, личните предпазни средства и дихателните апарати нужни за извършване на работните процеси по ралюковане и почистване на резервоарите е антистатично, газонепромокаемо и е само на реновирани фирми като Drager и DuPont - за всички дейности и операции свързани с разлюковането и почистването на резервоарите, фирмата не използва компресори с ел. двигатели, като и всякакви електрически машини, ъглошлайфи, дрелки, ел.ножовки, удължителни макари и др. - при почистването на резервоари и съдове от нефт, бензин, разтворители и др. взривоопасни продукти използваме специален набор от двойнороторни хидроглави за бластиране под високо налягане, чрез които до броени минути след демонтиране на люка няма наличие на въглеводороди, следователно и опасност от загазяване и взрив и не е необходимо присъствието на работници вътре в резервоара по време на самото почистване - дейностите по почистването се извършват при условия осигуряващи защита на околната среда и човешкото здраве.