© Mtrans site   Безразрушителен контрол и калибровка - Ултразвукова дебелометрия - Визуален контрол - Контрол с проникващи течности - Видеоконтрол - Замерване на взривоопасни концентрации - Калибровка Всички уреди и инструменти необходими за контролите са калибрирани, проверени и заверени, за което притежават и съоветните сертификати. За всичките контроли, които извършваме, имаме обучен и сертифициран от TUF Rheinland персонал.