© Mtrans site   Огневи работи във потенциално опасни взривоопасни зони Ремонт,монтажни и заваръчни работи по люкове и фланцеви съединения на резервоарите и прилежащите тръбопроводи, както и по самите резервоари. Вентилиране и дегазиране на резервоари и съдове от нефт и нефтопродукти. Рязане на технологични отвори. Монтаж на технологични кранове, фланци и задвижки.